Условия за ползване, плащане и доставка

Условия за ползване, плащане и доставка

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

1. Под "Поръчка" се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от Потребителя.

2. Под "Клиент" се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.djia.bg на своя или друг компютър и е извършил поръчка на продукт.

3. Офертите за отделните видове стоки могат да бъдат подредени по различни показатели, съгласно изискванията на клиента-потребител и предлаганата класификация в сайта.

4. Офертите съдържат основна информация за предлагания продукт съобразно вида му и указване на цената му. Офертите са придружени със снимков материал.

5. Представената информация и снимков материал се предоставят от съответния производител. Джия 2001 ООД не носи отговорност за съдържанието на тази информация, за несъответствие на данните или заблуждаваща или непочтена реклама, по смисъла на ЗЗППТ.

6. Джия 2001 ООД не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените продукти, дължащи се на специфики в екраните на компютрите.

7. Всички цени, посочени в този сайт, са в лева и важат за 1 брой и/или за 1 кв.м и са с включен ДДС – освен ако не е упоменато, че цената не включва ДДС. Цените не включват  доставка!

8. Джия 2001 ООД си запазва правото да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките.

9. Клиентът може да упражни правата си съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, в 7-дневен срок от получаването на стоката и съгласно предоставяната от нас гаранция „Онлайн гаранция”, при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде ползвана. Изключенията от това правило са изрично регламентирани в Закона за защита на потребителите.

10. Клиент, поръчал стока, може да направи рекламация след доставка, само когато е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката.

11. Клиентът има право да се информира за състоянието на своята Поръчка.

12. Клиентът има право на доставка на заявения Продукт на заявения адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по реда, указан в сайта.

13. Клиентът е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в сайта начин.

14. Клиентът има право да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава Продукти от www.djia.bg по реда и условията, посочени в него.

15. Джия 2001 ООД  няма задължението и обективната възможност за контрол на начина, по който Клиентите използват закупените стоки.

16. Всяка поръчка, по която не е постъпило плащане в рамките на 5 работни дни, се анулира от Джия 2001 ООД.

17. Пояснения относто методите за плащане можете да намерите в раздел "Плащане".

18. Пояснение относно доставката на продукти можете да намерите в раздел "Доставка".

19. Условия за ползване на УСЛУГАТА БЕЗПЛАТЕН ПРОЕКТ:

***Изготвянето на БЕЗПЛАТЕН 3D ПРОЕКТ се предлага при закупуване на плочки от нас. 

Клиент желаещ да ползва тази услуга заплаща авансово 100 лв с ДДС, като тази сума ще бъде приспадната в пълен размер от закупените плочки. След изпращане на схема с размери ще получите проформа-фактура на посочен от Вас email адрес, за да направите плащането. Вашият проект ще бъде изготвен до 3 работни дни след извършване на плащането. След получаването на проекта очакваме вашето одобрение. В случай, че желаете да бъде направена корекция - всеки клиент има право на до 3 безплатни корекции.

*В случай, че не желаете да закупите плочките от нас, предплатената стойност за проект от 100 лв НЕ СЕ ВРЪЩА!

 

Наложен платеж:

Заплащането на дължимата цена на стоката и разходите по доставката, става при получаването й от клиента, поръчал стоката или от трето лице от негово име, при положение, че той потвърди получаването и идентичността на поръчаната стока. Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на получаването на поръчаната стока от името на първоначалния клиент, направил поръчката, последният няма право да върне стоката или да прави възражения относно доставката.


Банков превод:

• Заплащането на дължимата цена на стоката от клиента или от трето лице от негово име, става предварително по банков път на сметка:

Фирма: Джия 2001 ООД

IBAN: BGN BG21 BUIN 7750 1025 2480 17

BIC: BUINBGSF

Банка: ТБ АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ

В полето ОТНОСНО посочете номер на Проформа фактура, която ще получите след потвърждаване на поръчката.

• Плащането чрез банков превод се извършва 100% авансово.


УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА:

Поръчки, подадени чрез онлайн магазина www.djia.bg, се обслужват в рамките на деня, в който са подадени или до 24 часа.

Поръчки направени през събота и неделя или национални почивни дни се обслужват през първия работен ден след тях.

 
Приемането става от клиента направил поръчката или трето лице от негово име, което лице трябва предварително да бъде посочено от клиента, при положение, че то потвърди получаването и идентичността на поръчаната стока , както и цената на стоката по указаните начини на плащане. Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

При приемане на пратката от купувача без забележки, всички претенции поради загуба или механично повреждане губят валидност. Ако не бъде изготвен протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на пакета, се губи възможността за подаване на оплакване.

Поръчаната стока се доставя на клиента на посочения от него адрес при условие, че адресът е посочен точно и е валиден, както и че поръчката е потвърдена от клиента преди 13.00 часа на същият ден. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована и съгласно ползвания транспорт за доставка. В случай, че клиентът не бъде намерен на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в срока за изпълнение на доставката, поръчката се счита за отказана и Джия 2001 ООД се освобождава от задължението си да изпълни доставката. В такива случаи, когато клиентът потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка и допълнителните разходи по новата доставка.

Клиента има право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 7 РАБОТНИ ДНИ от получаване на стоките, в случай, че същите са с не нарушена цялост на опаковката и стоката е във вида, в който е получена с придружаващата я документация (фактура и/или гаранционна карта) и при условията по чл.55 от ЗЗП.