Последно от блога

Основни правила за боравене с цветовете в помещението спрямо обемните ефекти, които искаме да получим

facebook thumb

 

1. СВЕТЛИ СТЕНИ И ПО-ТЪМЕН ПОД – ОПТИЧЕСКИ РАЗШИРЯВА ПРОСТРАНСТВОТО

 

2. ТЪМНИ СТЕНИ И ПОД – ПРИЛАГА СЕ ЗА ГОЛЕМИ ПОМЕЩЕНИЯ С ЦЕЛ СТЕСНЯВАНЕ НА ПРОСТРАНСТВОТО

3. СВЕТЛИ СТЕНИ И ПО ТЪМНИ ПОД И ТАВАН – ПРИЛАГА СЕ В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ИСКАМЕ ДА НАМАЛИМ ВИЗУАЛНО ВИСОЧИНАТА НА ПОМЕЩЕНИЕТО

 

 

4. ТЪМНИ СТЕНИ И ПОД – ПРИЛОЖИМО Е КОГАТО ИСКАМЕ ДА СТЕСНИМ ОБЕМЪТ В ШИРИНА И ДА ПОСТИГНЕМ ВИЗУАЛНО ПО-ГОЛЯМА ВИСОЧИНА

 

5. ТЪМЕН ТАВАН И ПОД И ТЪМНА СТЕНА В ДЪНОТО НА ПОСОКАТА НА ПОГЛЕДА – ПОСТИГА СЕ ЕФЕКТ НА ПО-ГОЛЯМА ДЪЛБОЧИНА НА ПОМЕЩЕНИЕТО.

 

6. ТЪМНИ СТЕНИ И ПОД, СВЕТЪЛ ТАВАН И СТЕНА В ДЪНОТО НА ПОСОКАТА НА ПОГЛЕДА – ТУК ЕФЕКТЪТ Е ОПТИЧЕСКО ПРИБЛИЖАВАНЕ НА НАСРЕЩНАТА СТЕНА И СКЪСЯВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЕТО.

 

 

7. ТЪМНИ СТЕНИ И ПОД И СВЕТЛА СТЕНА В ДЪНОТО НА ПОСОКАТА НА ПОГЛЕДА – ПРИЛОЖИМО Е В СЛУЧАЙТЕ, КОГАТО ИСКАМЕ ВЪПРОСНАТА СТЕНА ДА БЪДЕ СИЛЕН АКЦЕНТ И ДА СЕ ОТКРОЯВА СПРЯМО ВСИЧКО ОСТАНАЛО.

 

8. СВЕТЛИ СТЕНИ И ТАВАН И КОНТРАСТНО ЗАТЪМНЕНА ЕДНА СТЕНА СРЕЩУ ПОСОКАТА НА ПОГЛЕДА – С ТОВА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕ ПОСТИГА СКЪСЯВАНЕ НА ОБЕМА В ДЪЛБОЧИНА.

 

 

9. ТЪМЕН ПОД И ЧАСТИЧНО ЗАТЪМНЕНИ СТЕНИ В ХОРИЗОНТАЛА – РЕЗУЛТАТЪТ Е СТЕНСНЕНО ПРОСТРАНСТВО И СКЪСЯВАНЕ НА ВИСОЧИНАТА НА СТЕНИТЕ.