PCI Novoment Z3 - бързодействащ цимент за замазки

ID 16618


117,50 лв./25кг.

PCI  Novoment Z3 - бързодействащ цимент за замазки 

 • За външно и вътрешно приложение, за директна употреба, за участъци подложени на постоянно водно натоварване.
 • За изработване на свързани замазки и замазки върху деликатен слой топлоизолация, а също и подово отопление.
 • Влагоустойчив и с много добра температурна устойчивост, в резултат на което е подходящ за полагане по балкони, тераси, гаражи.
 • За получаване на бързо използваеми замазки и с дълго време на обработка.
 • Годeн за полагане с плочки след около 3 дни, годност за стъпване след около 1 ден.
 • Дълго време за обработка – около 1 час.
 • Якост на натиск след 28 дни:  ≥ 45 N/mm²
 • Якост на опън при огъване след 28 дни:  ≥ 7 N/mm²
 • Разходна норма (съотношение на смесване = 1:5): около 3,4 кг/м² PCI Novoment Z3 и 1 см дебелина на слоя.
 • Дебелина на слоя (в зависимост от пясъка):

                                            - около10 мм при свързани замазки; 

                                            - около 35 мм при замазки върху делителен слой;

                                            - около 45 мм при замазки върху топлоизолация

                                            - максимум около 160 мм

 • Цвят: сив 
 • Тегло: 25кг.
Тегло 25 кг

Подобни продукти