ДИЛАТАЦИОННИ ФУГИ СТЕНИ/ТАВАНИ 5 см

Различно от подовите профили, профилите за стени и тавани не се различават по условията на натовареност.

Независимо от това, неправилното използване на тези профили може да причини нежелани резултати впоследствие.

Освен това подовите и стенните профили трябва да се подбират естетически, ако е планирано да бъдат поставени на едно и също място.

Разгледай

ARFEN AR 202-050 профил за дилатационни фуги за стени и тавани

Изпрати запитване
Разгледай 25,00 лв./лм.

ARFEN AR 202-051 профил за дилатационни фуги за стени и тавани

Изпрати запитване
Разгледай

ARFEN AR 203-050 профил за дилатационни фуги за стени и тавани

Изпрати запитване
Разгледай

ARFEN AR 212-050 профил за дилатационни фуги за стени и тавани

Изпрати запитване
Разгледай

ARFEN AR 209-050 профил за дилатационни фуги за стени и тавани

Изпрати запитване
Разгледай

ARFEN AR 221-050 профил за дилатационни фуги за стени и тавани

Изпрати запитване
Разгледай

ARFEN AR 285-050 профил за дилатационни фуги за стени и тавани

Изпрати запитване
Разгледай

ARFEN AR 287-050 профил за дилатационни фуги за стени и тавани

Изпрати запитване
Разгледай

ARFEN AR 252-050 профил за дилатационни фуги за стени и тавани

Изпрати запитване
Разгледай

ARFEN AR 254-050 профил за дилатационни фуги за стени и тавани

Изпрати запитване
Разгледай

ARFEN AR 255-050 профил за дилатационни фуги за стени и тавани

Изпрати запитване
Разгледай

ARFEN AR 259-050 профил за дилатационни фуги за стени и тавани

Изпрати запитване
Разгледай

ARFEN AR 281-050 профил за дилатационни фуги за стени и тавани

Изпрати запитване
Разгледай

ARFEN AR 281-050 K профил за дилатационни фуги за стени и тавани

Изпрати запитване
Разгледай

ARFEN AR 291-050 профил за дилатационни фуги за стени и тавани

Изпрати запитване